Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
supposedtobe
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
supposedtobe
To Ciebie chciałabym widzieć dzisiejszej nocy. To z Tobą chciałabym się śmiać i tańczyć. To Ciebie chciałabym pocałować i trzymać za rękę. Niestety. Czasami "chciałabym",  to za mało. Dużo za mało.
— N. Belcik
supposedtobe

KOBIETO!

Jeżeli znudziłaś się swojemu facetowi, to koniecznie zrób coś żeby to zmienić. Zacznij ćwiczyć, biegaj, wylewaj siódme poty i schudnij. Zmień kolor włosów i kup sobie nową seksowną bieliznę żeby znowu mu się podobać. Zacznij gotować mu pyszne obiady, piec ciasta i rozpieszczaj go na każdym możliwym kroku!

ŻARTOWAŁEM!

Jesteś piękna, mądra i warta wszystkiego . Na świecie jest ogromna liczba mężczyzn, którzy daliby wszystko żeby być z Tobą. Pamiętaj – nieważne jak bardzo będziesz się starała być „doskonała” – dla niewłaściwych osób nadal nie będziesz wystarczająca. Nieważne jak bardzo będziesz „niedoskonała” – dla właściwych osób będziesz po prostu idealna.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
0701 5eea 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viaweruskowa weruskowa
4223 9002 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
1755 29d5 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
4151 1d67 390
Reposted frompanikea panikea viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
9147 0e93 390
Reposted fromumorusana umorusana viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaagainnagain againnagain
supposedtobe
Myślę o kimś, kto nie myśli o mnie.
Reposted fromyippie yippie viaagainnagain againnagain
supposedtobe
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viaweruskowa weruskowa
7302 d70e 390
Reposted fromdivi divi viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
supposedtobe
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
supposedtobe
1952 b694 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl