Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
supposedtobe
8480 fadb 390
odszedł*
supposedtobe
9847 8c6e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaShameOnMe ShameOnMe
supposedtobe

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaShameOnMe ShameOnMe
supposedtobe
do things in your life that you are proud of, be friends with people who make you a better person and love a little bit more.
supposedtobe
Paradoks mojej osoby polega na tym, że jestem cicha i wstydliwa, kiedy powinnam być odważna a zbyt śmiała wtedy, kiedy powinnam być nieśmiała. 
— życiowe, okolicznosciowe.
supposedtobe
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
4208 4743 390
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaweruskowa weruskowa
supposedtobe

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
supposedtobe
7446 32bc 390
Reposted fromolalaa olalaa viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Kto naprawdę jest twoim przyjacielem, możesz się przekonać dopiero wtedy, kiedy twoje życie legnie w gruzach.
— Sarah Lotz.
Reposted fromnutt nutt viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Nawet gdybym całował cię co dzień, przez resztę swojego życia, to w dalszym ciągu będzie to za mało.
— Cassandra Clare – Miasto Zagubionych Dusz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
4534 2f7f 390
supposedtobe
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
4988 0565 390
Reposted fromZircon Zircon viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl