Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
supposedtobe
Kobiety od mężczyzn przystojnych wolą zdecydowanych.
— Piotr C. - Pokolenie Ikea
supposedtobe
South Lake Tahoe
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
Reposted frommanxx manxx viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
supposedtobe
3078 92b6 390
Reposted fromonlyman onlyman viawishyouwerehere wishyouwerehere
supposedtobe
supposedtobe
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
supposedtobe
5948 cae5 390
supposedtobe
6455 6b12 390
Reposted frombrumous brumous viawishyouwerehere wishyouwerehere
supposedtobe
supposedtobe
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
supposedtobe
supposedtobe
5087 e87d 390
supposedtobe
W piątki leżę w wannie
Nie mam siły tańczyć ani chlać
Napijcie się za mnie
Nie chce mi się płakać ani śmiać
— Taco Hemingway - W piątki leżę w wannie (feat. Dawid Podsiadło)
supposedtobe
7142 8373 390
supposedtobe
6230 de87 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
supposedtobe
6228 9883 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
supposedtobe
5676 0773 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl