Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
supposedtobe
supposedtobe
supposedtobe
0660 f14f 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viastarryeyed starryeyed
supposedtobe
9010 22d0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
supposedtobe
“Zawsze tęsknię za kimś lub za czymś. Zawsze usiłuję wrócić do jakiegoś wyimaginowanego miejsca. Moje życie jest jedną długą tęsknotą.”
— Elizabeth Wurtzel – Kraina prozaca
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
supposedtobe
1410 eb11 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
supposedtobe
1616 54e0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
supposedtobe
8776 fd8c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
8905 a0a1 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
supposedtobe
8918 ac3b 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
supposedtobe
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viaflyingheart flyingheart
supposedtobe
Tęsknię za tym co mi się przyśniło
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
supposedtobe
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
supposedtobe
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
supposedtobe
6010 3eba 390
Reposted frompasazerka pasazerka viaflyingheart flyingheart
supposedtobe
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaflyingheart flyingheart
supposedtobe
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaflyingheart flyingheart
supposedtobe
5009 4e98 390
Reposted fromsoftboi softboi viaflyingheart flyingheart
6267 69f3 390

reygram:

shesgotwhatittakes:

shesgotwhatittakes:

While cleaning out my room I found a paper that my therapist gave me some time ago to deal with obsessive and intrusive thoughts. Sorry the paper is a little crinkled and stained, but I figured I’d post it in hopes that it will help someone like it helped me.

Here it is again with text for anyone who can’t see the picture

 • That thought isn’t helpful right now.
 • Now is not the time to think about it. I can think about it later.
 • This is irrational. I’m going to let it go.
 • I won’t argue with an irrational thought.
 • This is not an emergency. I can slow down and think clearly about what I need.
 • This feels threatening and urgent, but it really isn’t.
 • I don’t have to be perfect to be OK.
 • I don’t have to figure out this question. The best thing to do is just drop it.
 • It’s OK to make mistakes.
 • I already know from my past experiences that these fears are irrational.
 • I have to take risks in order to be free. I’m willing to take this risk.
 • It’s OK that I just had that thought/image, and it doesn’t mean anything. I don’t have to pay attention to it.
 • I’m ready to move on now.
 • I can handle being wrong.
 • I don’t have to suffer like this. I deserve to feel comfortable.
 • That’s not my responsibility.
 • That’s not my problem.
 • I’ve done the best I can.
 • It’s good practice to let go of this worry. I want to practice.

YOU ARE NOT YOUR INTRUSIVE THOUGHTS.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl