Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
supposedtobe
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
7876 1e3f 390
Reposted fromwhocaresbutme whocaresbutme viaweruskowa weruskowa
You’ll end up really disappointed if you think people will do for you as you do for them. Not everyone has the same heart as you.
http://twitter.com/goodquoteco (via kushandwizdom)
Reposted fromblutelf blutelf viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
9151 66f2 390
supposedtobe
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
supposedtobe

"Ale w miarę czekania przestaje się już czekać".

Albert Camus "Dżuma"

Reposted fromacetylcoa acetylcoa viaagainnagain againnagain
supposedtobe
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
supposedtobe
supposedtobe
supposedtobe
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
supposedtobe
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viaagainnagain againnagain
supposedtobe
2342 eaba 390
Reposted fromluksfer luksfer viaM-M M-M
supposedtobe
supposedtobe
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
supposedtobe
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
supposedtobe
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaweruskowa weruskowa
2899 c73e 390
Reposted frombrumous brumous viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl