Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
supposedtobe
4369 b476 390
Reposted fromrisky risky viawrazliwa wrazliwa
supposedtobe
supposedtobe
7311 7825 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaM-M M-M
supposedtobe
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viapiglet piglet
supposedtobe
4124 42ab 390
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapiglet piglet
supposedtobe
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiglet piglet
supposedtobe
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
9885 9ba5 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
0916 cf25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaso-skinny so-skinny
supposedtobe
supposedtobe
W moim życiu wciąż czegoś ubywało, ale to byłem właśnie ja. Nie było przede mną innej drogi. Choć porzuciło mnie tylu ludzi, choć sam porzuciłem drugie tyle, chociaż zniszczyłem lub ograniczyłem tyle wzniosłych uczuć, wybitnych zdolności i marzeń, to jednak nie mogłem zostać kimś innym.
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viajasnaa jasnaa
supposedtobe
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiglet piglet
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viapiglet piglet
2819 e67e 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawrazliwa wrazliwa
4191 3483 390

Hłasko

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawrazliwa wrazliwa
supposedtobe
0869 d712 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajasnaa jasnaa
supposedtobe
najgorzej jest chyba wtedy, kiedy nie ma się z kim cieszyć.
Reposted frombreakaway breakaway viapiglet piglet
supposedtobe
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiglet piglet
supposedtobe
Jestem przerażona. Nie pierwszy to raz w tym roku. Marznę. Nie pierwszy raz w tym tygodniu. 
Reposted frommadeliine madeliine viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl