Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
supposedtobe
5672 3c57 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
supposedtobe
6077 a166 390
supposedtobe
4480 4bd5 390
Reposted fromadkagar adkagar viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
5368 eb04 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaveronica-o veronica-o
supposedtobe

Ludzie czasami zapominają, że jesteśmy konsekwencją tego, co przeżyliśmy w dzieciństwie i okresie dorastania, że jesteśmy produktem wielu chwil. I czasami odgradzamy się od nich murem, choć powinniśmy otworzyć dla nich szeroko drzwi.

9478 e55c 390
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
5364 2718 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
3044 cc6d 390
Reposted fromonlyman onlyman viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
supposedtobe
4975 578c 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
2391 f7a6 390
Reposted fromdailylife dailylife viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
9666 3c2d 390
Reposted fromRowena Rowena viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
9905 8d19 390
Reposted fromcontigo contigo viaveronica-o veronica-o
supposedtobe

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
supposedtobe
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viaveronica-o veronica-o
supposedtobe
0457 7840 390
supposedtobe
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaweruskowa weruskowa
supposedtobe
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaweruskowa weruskowa
I am a very private person, yet I am an open book.
If you don’t ask…I won’t tell.
— iamboundtowin (via bl-ossomed)
Reposted fromrousmadder rousmadder viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...